Riešenie 1. cvičenia

 1. bubble_sort O(n**2)

 1. bubble_sort vo for-cykle O(n**2)

 1. test1 O(n) a test2 O(log n)

 1. meranie času

  • pre test1:

   for i in range(10):
     n = 10000 * 2 ** i
     tim = time.time()
     for i in range(100):
       test1(n)
     print(n, round(time.time() - tim, 3))
   
  • pre test2:

   for i in range(10):
     n = 10000 * 2 ** i
     tim = time.time()
     for i in range(10000):
       test2(n)
     print(n, round(time.time() - tim, 3))
   
 2. meranie času

  • pre sorted:

   for i in range(10):
     n = 10000 * 2 ** i
     pole = [random.randrange(100000) for i in range(n)]
     tim = time.time()
     sorted(pole)
     print(n, round(time.time() - tim, 3))
   
 3. test3 O(n log n log n) a test4 O(nlog n)
© Copyright 2018-2019, Andrej Blaho.
Naposledy aktualizované 14. feb. 2019.
Vytvorené pomocou Sphinx 1.8.4.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.